Hidrotecgradnja

Hidroizolacija je uglavnom vrlo bitna komponenta postavljanja keramičkih pločica. Pravilno postavljen sloj hidroizolacije će omogućiti dugovječnost postavljenih keramičkih pločica kao i sloja žbuke te na kraju krajeva i samog zida koji se nalazi ispod postavljene hidroizolacije. Zbog svih navedenih razloga, hidroizolacija bi trebala biti vrlo bitan aspekt prilikom obnove starih i gradnje novih kuća. Nažalost mali postotak ljudi posvećuje dovoljno pažnje hidroizolaciji, tako da na kraju je potrebno raditi popravke koji ne samo da su dodatni financijski  nego vremenski trošak.

Opširnije...