Hidroizolacija je uglavnom vrlo bitna komponenta postavljanja keramičkih pločica. Pravilno postavljen sloj hidroizolacije će omogućiti dugovječnost postavljenih keramičkih pločica kao i sloja žbuke te na kraju krajeva i samog zida koji se nalazi ispod postavljene hidroizolacije. Zbog svih navedenih razloga, hidroizolacija bi trebala biti vrlo bitan aspekt prilikom obnove starih i gradnje novih kuća. Nažalost mali postotak ljudi posvećuje dovoljno pažnje hidroizolaciji, tako da na kraju je potrebno raditi popravke koji ne samo da su dodatni financijski  nego vremenski trošak.

 

Koje su prednosti pravilno postavljene hidroizolacije?

Kao što smo već bili spomenuli, hidroizolacija je posebni sloj zaštite koji ima i vanjsku i unutarnju primjenu. Postavlja se uglavnom kao podloga za keramičke instalacije radi izoliranja zida od tekućina koje bi se mogle naći na pločicama (u kupaoni, kuhinji, vanjske pločice, itd.). Budući da je postavljena između pločica i osnovne žbuke, hidroizolacija ima ulogu zaštite i osnovne žbuke, kao i samog zida od moguće štete prouzrokovane nakupljanjem vlage.

Hidroizolacija je smjesa slična cementu, koja se primjenjuje u nešto tanjem sloju od žbuke. Kemijski sastav hidroizolaciju čini vodonepropusonom, tako da ima primjenu na svim lokacijama gdje se očekuje protok vode koji bi mogao ugroziti strukture ispod izolacije. To su mjesta kao balkoni, terase, zidovi kupaonice, kuhinje, i bilo koje drugo mjesto gdje će se nakupljati vlaga. Jedna od velikih prednosti pravilno postavljene hidroizolacije je to što ćete uštediti novce tako što će spriječiti moguću štetu od prevelike vlage.

Na video snimci dolje možete vidjeti kratku video prezentaciju nekoliko primjera štete koju može prouzrokovati loše postavljena hidroizolacija ili uopće ne postojanje dobro postavljene hidroizolacije koja može prouzrokovati dosta štete dugoročno.

U velikom broju slučajeva štete na kućama, i što se tiče unutrašnjosti, te također i što se tiče okućnice, prouzrokuje vlaga. Pravilna izolacija može puno pomoći tako da ukoliko imate sličnih problema obratite se Introspectus firmi sa povjerenjem. Mi Vam možemo dati savjet oko toga koje smjese za hidroizolaciju koristiti, koje su najkvalitetnije, te također koja je najbolja metoda primjene s obzirom na Vašu situaciju.

Zaključak

Budući da je hidroizolacija jako važna, naš savjet je da nikako ne pokušate nešto napraviti samostalno, mada se čini da je hidroizolacija nešto jednostavno, kontaktirajte nas kako bi Vam mogli dati konkretne savjete oko toga koje materijale koristiti, te također kako je najbolje izvesti radove. Introspectus ima dosta iskustva u ovakvoj vrsti radova, tako da se možete obratit nama sa povjerenjem.